Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

VIII Lubelskie NEUROforum

map-marker Lublin

calendar3 7 - 8 czerwca 2024

 
Program konferencji

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, al. Solidarności 7, Lublin

 


7 czerwca 2024 (piątek)

 
13.00 Rejestracja uczestników

 

15.00 – 15.10 Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – Kierownik Naukowy Konferencji

 

15.10 – 15.30 Wykład inauguracyjny

Nowoczesna mikrobiologia w diagnostyce neuroinfekcji i chorób neurodegeneracyjnych
Prof. dr hab. n. med. Alina Olender (20 min.)

 

15.30 – 15.50 Przerwa na kawę

 

15.50 – 17.00 Sesja I. Stwardnienie rozsiane – część I

Przewodniczący: prof. Dorota Religa, prof. Konrad Rejdak

1. Zmieniający się krajobraz terapii SM
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (20 min.)

2. Długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo leczenia ozanimodem – nowe dane
Dr hab. n. med. Anna Jamroz-Wiśniewska, prof. UM Lublin (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Bristol Myers Squibb

3. Długotrwałe zahamowanie progresji w SM - 10 lat doświadczeń leczenia okrelizumabem
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Roche

4. Dyskusja (10 min.)

 

17.00 – 17.20 Przerwa na kawę

 

17.20 – 18.30 Sesja II. Stwardnienie rozsiane – część II

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK

1. Dzisiejszy wybór może odmienić jutro - świadome planowanie terapii w SM
Dr Marzena Maciągowska-Terela (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Biogen

2. Ofatumumab w algorytmie leczenia pacjentów z SM
Dr n. med. Robert Bonek (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Novartis

3. Zaplanuj życie z SM – terapia dostosowana do potrzeb pacjenta
Dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Merck

4. Dyskusja (10 min.)

 


8 czerwca 2024 (sobota)

 
9.00 – 9.40 Spotkanie z ekspertem

Trudne przypadku w leczeniu padaczki
Stereo EEG w diagnostyce pacjentów  z lekooporną padaczką ogniskową
Dr n. med. Andrzej Rysz

 

9.40 – 10.50 Sesja III. Gorące tematy w neurologii – część I

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

1. Medycyna precyzyjna w diagnostyce i leczeniu choroby Alzheimera
Prof. Dorota Religa (Szwecja) (20 min.)

2. Co można zrobić w obszarze neurologii, aby wygrać z miażdżycą i zredukować ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Novartis

3. Długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo satralizumabu w leczeniu pacjentów z NMOSD: badania i praktyka kliniczna
Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - wykład
Dr hab. n. med. Anna Jamroz-Wiśniewska, prof. UM Lublin - opis przypadków
wykład sponsorowany przez firmę Roche (20 min.)

4. Dyskusja (10 min.)

 

10.50 – 11.20 Przerwa na kawę i drugie śniadanie

 

11.20 – 12.10 Sesja IV. Gorące tematy w neurologii – część II

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz

1. Przeciwciała w miastenii – patomechanizm i strategie terapeutyczne
Dr n. med. Łukasz Rzepiński (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę AstraZeneca

2. Migrena – czy nowoczesne terapie zmieniają paradygmat leczenia?
Prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Pfizer

3. Dyskusja (10 min.)

 
12.10 – 12.30 Przerwa na kawę

 

12.30 – 13.40 Sesja V. Stany nagłe w neurologii

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

1. Algorytm postępowania w krwotoku wewnątrzczaszkowym u chorych z migotaniem przedsionków
Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej (20 min.)

2. Andeksanet alfa - nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów przyjmujących inhibitory FXa
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (20 min.)
wykład sponsorowany przez firmę AstraZeneca

3. Leczenie przeciwpłytkowe w ostrej fazie udaru mózgu - komu, jak i ile
Dr n. med. Piotr Luchowski (20 min.)

4. Dyskusja (10 min.)

 

13.40 – 13.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

14.00 - 15.20 Sesja Prezentacji Studenckich (wydarzenie towarzyszące konferencji)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Moderator: Katarzyna Błaszczak

Link >> Streszczenia nadesłanych prac do pobrania w formacie pdf

 

1. Podstępne powikłanie - atypowy przebieg autoimmunologicznego zapalenia mózgu związany z obecnością przeciwciał anty-GAD po zakażeniu COVID-19

Emilia Malik, Julia Karpierz (10 min.)

2. Guz rzekomy mózgu - schemat postępowania na podstawie przypadku pacjentki

Jagoda Niewiadomska, Alicja Szklarska, Adrianna Najdyhor (10 min.)

3. Analiza parametrów morfologii krwi u pacjentów ze zdiagnozowaną zakrzepicą naczyń żylnych mózgu oraz ich korelacji ze stanem klinicznym

Alicja Szklarska, Jakub Tomczyk, Gabriela Gilarska, Karolina Iwanicka, Sabina Jóźwiak (10 min.)

4. Utajony wyciek - objawy zespołu podciśnienia śródczaszkowego

Gabriela Gilarska, Alicja Szklarska (10 min.)

5. Obraz kliniczny choroby Pompego o późnym początku - studium przypadku

Weronika Kleszczyńska, Magdalena Jędrusina (10 min.)

6. Nawracająca zakrzepica zatok żylnych mózgu o nieuchwytnej przyczynie i malformacja naczyniowa u młodej pacjentki

Julia Karpierz, Emilia Malik (10 min.)

7. Stosowanie przeciwciał anty-CD20 w leczeniu stwardnienia rozsianego a profilaktyka reaktywacji zakażenia HBV – opis serii przypadków

Magdalena Jędrusina, Weronika Kleszczyńska, Daria Furtak, Julia Twardowska (10 min.)

8. Dyskusja (10 min.)

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.