Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

VIII Lubelskie NEUROforum

map-marker Lublin

calendar3 7 - 8 czerwca 2024

 

Sesja Prezentacji Studenckich

Sobota, 8 czerwca 2024 r., godz. 14.00

Wydarzenie towarzyszące Konferencji Naukowo-Szkoleniowej VIII Lubelskie Neuroforum

 

Link >> Streszczenia nadesłanych prac do pobrania w formacie pdf

 

W sobotę 8 czerwca 2024 r. o godz. 14.00, po zakończeniu Konferencji Naukowo-Szkoleniowej VIII Lubelskie Neuroforum, w miejscu obrad odbędzie się Sesja Prezentacji Studenckich - wydarzenie towarzyszące konferencji.

Udział w Sesji Prezentacji Studenckich jest bezpłatny.

Do aktywnego uczestnictwa w Sesji Prezentacji Studenckich uprawnieni są:
•    Studenci uczelni medycznych oraz pokrewnych
•    Doktoranci
•    Lekarze stażyści
•    Lekarze będący w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

W ramach Sesji Prezentacji Studenckich prezentowane mogą być jedynie prace oryginalne oraz opisy lub serie opisów przypadków klinicznych. Prace poglądowe nie będą kwalifikowane do udziału w Sesji.

Ocena prac będzie dokonana przez Komitet Naukowy powołany przez Komitet Organizacyjny Konferencji. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zakwalifikowania wybranych prac na podstawie nadesłanych streszczeń.

Termin nadsyłania streszczeń prac upłynął godzinie 23:59 dnia 24.05.2024 roku.  Prace wysłane po terminie nie podlegają weryfikacji.

Każdy uczestnik może zaprezentować maksymalnie 2 prace oraz być współautorem maksymalnie 2. Limit autorów jednej pracy wynosi 5 osób. Prace, które posiadają więcej niż 5 autorów nie będą kwalifikowane do prezentacji.

 

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA STRESZCZEŃ

 

1.    Streszczenie pracy musi być przesłane drogą mailową na adres: konferencja.neuroforum@gmail.com

2.    W mailu należy zamieścić:
•    Tytuł pracy w języku polskim.
•    Dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę: telefon oraz e-mail.
•    Listę autorów oraz opiekunów naukowych wraz z afiliacją oraz wyszczególnieniem autora prezentującego.
•    Streszczenie w języku polskim, którego długość wynosi maksymalnie 300 słów. Do liczby słów streszczenia nie wlicza się tytułu, autorów, opiekunów naukowych oraz afiliacji.

3.    Streszczenie pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części:
•    Wstęp
•    Materiał i metody
•    Wyniki
•    Wnioski

4.    Streszczenie opisu przypadku i serii opisów przypadków powinno składać się z następujących części:
•    Wstęp
•    Opis przypadku / przypadków
•    Wnioski

5.    Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów.

6.    Osoba prezentująca oświadcza, że zgłaszana praca nie była wcześniej przedstawiana na innych konferencjach.

7.    Informacja o kwalifikacji pracy zostanie przesłana na adres e-mail osoby zgłaszającej pracę do dnia 30.05.2024 r.

8.    Lista wszystkich prac zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej Konferencji (www.neuroforum2024.skolamed.pl) w zakładce: Sesja Prezentacji Studenckich.

9.    Lista zakwalifikowanych prac będzie tym samym kolejnością wygłaszanych prac.

 

ZASADY PREZENTACJI PRAC

1.    Autorzy prac zakwalifikowanych do udziału w Sesji Prezentacji Studenckich są zobowiązani  do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim.

2.    Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 10 minut. Przekroczenie limitu czasowego obniża ocenę prezentacji.

3.    Bezpośrednio po zaprezentowaniu pracy odbędzie się dyskusja trwająca maksymalnie 3 minuty.

4.    Praca powinna zostać wygłoszona przez pierwszego autora. W dyskusji mogą brać udział również współautorzy.

5.    Prezentacje powinny być zapisane w programie Power Point (format pliku .ppt lub .pptx) lub formacie Portable Document Format (.pdf) na nośniku zewnętrznym USB i dostarczone w dzień Konferencji przed Sesją do przedstawicieli komitetu organizacyjnego. Nie jest konieczne wysyłanie prezentacji drogą mailową przed Sesją.

6.    Prezentacje powinny zawierać informacje o autorach i opiekunach merytorycznych wraz z afiliacją oraz bibliografię.

7.    Prace oceniane będą przez trzyosobową Komisję składającą się z członków Komitetu Naukowego. Ocena Komitetu Naukowego jest ostateczna i niepodważalna.

8.    Komisje, na podstawie uzyskanych przez Uczestników punktów, wyłonią zwycięzców Konkursu Naukowego w każdej sesji: I, II, III miejsce.

9.    Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Sesji Prezentacji Studenckich.

10.    Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom z wyszczególnieniem zajętego miejsca.

 

Pełny regulamin dostępny w formacie pdf.